การแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

กิจกรรมไฮไลท์ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2557 การแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา การแสดงโขนชุดนี้อ้างอิงมาจาก เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนที่ 36 นางสุพรรณมัจฉา